El tanatori de Montmeló aposta per l'eficiència energètica

El tanatori de Montmeló aposta per l'eficiència energètica

7 de juny de 2024 · RSC

El tanatori de Montmeló ha fet un plantejament d’una coberta enjardinada per guanyar inèrcia tèrmica en coberta, reduint els guanys de calor a l’estiu i les pèrdues a l’hivern.

El tanatori de Montmeló és un equipament construït sobre una superfície de 400m2 i completament integrat en el seu entorn i seguint criteris d’arquitectura sostenible.

Per aconseguir reduir la demanda energètica i apostar per l'eficiència, s'ha fet un plantejament d'una coberta enjardinada per guanyar inèrcia tèrmica en coberta, reduint els guanys de calor a l'estiu i les pèrdues a l'hivern. L'edifici està fortament aïllat, totes les obertures no orientades a nord tenen protecció solar i tots els espais compten amb ventilació natural creuada i il·luminació natural. D'altra banda, les instal·lacions compleixen amb els requisits per assolir una qualificació energètica tipus A i el compliment del DB HE del Codi Tècnic de l'Edificació així com el Decret 21/2006 d'eco eficiència. Tant pels tancaments primaris de l'edifici, com pels revestiments interiors, s'han buscat solucions i materials que requereixin de poc manteniment, en quant al seu deteriorament.

Imatges

El tanatori de Montmeló aposta per l'eficiència energètica
El tanatori de Montmeló aposta per l'eficiència energètica