L'edifici del Tanatori de Montmeló aposta per l'eficiència energètica amb paràmetres mediambientals innovadors

L'edifici del Tanatori de Montmeló aposta per l'eficiència energètica amb paràmetres mediambientals innovadors

20 de juny de 2024 · RSC

El tanatori de Montmeló, recentment inaugurat, destaca per la seva integració total en l'entorn i l'aposta ferma per l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

El tanatori de Montmeló, recentment inaugurat, destaca per la seva integració total en l'entorn i l'aposta ferma per l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Construït sobre una superfície de 400m², aquest equipament utilitza una sèrie de solucions arquitectòniques i tecnològiques que contribueixen a la seva baixa petjada ecològica i al benestar ambiental.

Coberta enjardinada: aïllament i protecció solar

La coberta enjardinada del tanatori no només ofereix una vista estèticament agradable, sinó que també compleix funcions essencials d'aïllament tèrmic i acústic. Aquest tipus de coberta ajuda a impermeabilitzar l'edifici i protegeix la seva estructura de la radiació solar, reduint així la necessitat de climatització artificial i promovent un ambient interior més confortable.

Il·luminació eficient: natural i LED

L'ús intel·ligent de la il·luminació és un altre dels punts forts del tanatori. A l'interior, es prioritza la llum natural gràcies a grans finestrals, complementada amb il·luminació LED equipada amb sensors lumínics per ajustar-se a les condicions de llum ambiental. A l'exterior, s'ha treballat per minimitzar la contaminació lumínica, contribuint a la preservació de l'entorn nocturn i el benestar de la fauna local.

Envidrament amb patró i filtre solar

El vidrat dels finestrals del tanatori incorpora un patró de línies que evita les col·lisions d'ocells, una mesura senzilla però efectiva per protegir la fauna local. A més, els vidres estan equipats amb filtres solars que redueixen la calor entrant, ajudant a mantenir una temperatura interior agradable sense un consum excessiu d'energia.

Façanes aïllades i ventilades

Les façanes del tanatori estan dissenyades amb un alt nivell d'aïllament, incloent-hi fusteria parcialment ventilada. Aquesta estructura no només millora l'aïllament tèrmic, sinó que també facilita la circulació d'aire, reduint així la necessitat de sistemes de climatització actius i augmentant l'eficiència energètica de l'edifici.

Baixa petjada ecològica: materials i muntatge

El tanatori ha estat construït amb sistemes de muntatge en sec i materials reciclables, la producció dels quals requereix un baix consum energètic. Això no només redueix la petjada ecològica durant la construcció, sinó que també assegura que l'edifici mantingui un impacte ambiental mínim al llarg de la seva vida útil.

Pas de fauna: respecte per l'ecosistema local

Conscients de l'impacte que les construccions poden tenir en la fauna local, el tanatori ha incorporat un pas específic per a petits mamífers i amfibis. Aquesta infraestructura evita l'efecte barrera, permetent que aquests animals continuïn els seus desplaçaments naturals sense obstacles.

Sostenibilitat i baix manteniment

Tant en els tancaments primaris de l'edifici com en els revestiments interiors, s'han escollit solucions i materials que requereixen poc manteniment en termes de deteriorament. Això assegura que l'edifici es mantingui en bon estat amb un esforç mínim, reduint els costos i l'impacte ambiental associats al manteniment continuat.

En conjunt, el tanatori de Montmeló és un exemple clar de com es pot construir una infraestructura necessària i funcional sense renunciar als valors de sostenibilitat i respecte pel medi ambient.