Nou tanatori de Truyols Serveis Funeraris a Montmeló

Nou tanatori de Truyols Serveis Funeraris a Montmeló

17 de maig de 2023 · Actualitat

Inaugurem el nou tanatori de Truyols Serveis Funeraris a Montmeló. Un equipament que compleix la norma d'eco eficiència i compta amb 2 sales de vetlla, 1 oratori multiconfessional i una oficina d'atenció al públic.

Inaugurem el nou tanatori de Montmeló, situat al carrer Raiguer pròxim a la rotonda amb el mateix nom i adjacent al riu Congost, equipat amb 2 sales de vetlla, 1 oratori multiconfessional i una oficina d'atenció al públic.

Aquest equipament l’hem construït sobre una superfície de 400m2 i està completament integrat en el seu entorn amb un pas de fauna que transita per sota de l'edifici fins al riu Congost. A més a més, la construcció és de gran qualitat, tant pel que fa a la composició i distribució dels espais com als materials que s’han emprat. Tot això, seguint criteris d’arquitectura sostenible. 

Per aconseguir reduir la demanda energètica i apostar per l’eficiència, s’ha fet un plantejament d’una innovadora coberta ajardinada per guanyar inèrcia tèrmica reduint la calor a l'estiu i el fred a l'hivern. L’edifici està fortament aïllat, totes les obertures no orientades a nord tenen protecció solar i tots els espais compten amb ventilació natural creuada i il·luminació natural. D’altra banda, les instal·lacions compleixen amb els requisits per assolir una qualificació energètica tipus A i el compliment del DB HE del Codi Tècnic de l'Edificació així com el Decret 21/2006 d'eco eficiència. Tant pels tancament primaris de l’edifici, com pels revestiments interiors, s’han buscat solucions i materials que requereixin de poc manteniment, en quan al seu deteriorament. 

Imatges

Nou tanatori de Truyols Serveis Funeraris a Montmeló
Nou tanatori de Truyols Serveis Funeraris a Montmeló
Nou tanatori de Truyols Serveis Funeraris a Montmeló