POLITIQUES DE QUALITAT I MEDIAMBIENTAL TRUYOLS SERVEIS FUNERARIS, S.A.

La Propietat de l’empresa TRUYOLS SERVEIS FUNERARIS S.A., fa públiques, mitjançant aquest document, les polítiques de qualitat i de Medi Ambient de l’empresa, per el seu coneixement i compliment de tots els treballadors i proveïdors que integren la nostre organització. 

La nostra política de qualitat es basa en la Satisfacció Total dels nostres clients, basada en el coneixement de les seves expectatives explícites e implícites per ocupar una plaça de lideratge en el nostre sector que garanteixi la rendibilitat i continuïtat de l’empresa, així com, reconeixent les nostres responsabilitats com a organització dedicada a l’explotació de centres funeraris, hem adquirit el compromís de desenvolupar les nostres activitats atenent a la protecció del Medi Ambient.

Aconseguirem aquesta satisfacció basant-nos en els tres pilars següents:

  • Efectivitat Total del servei, basat en la rapidesa en l’atenció i resolució integral del mateix.
  • Qualitat humana, atenen tots al client com es mereix i convertint-nos en el seu representant davant la resta de l’empresa.
  • Innovació constant en la prestació del servei, com fet diferencial davant a la competència i com personalització del servei.
  • Un correcte funcionament del sistema de Gestió Mediambiental, que ha d’incloure el control integral de tots els aspectes relacionats amb els nostres serveis i que puguin crear impactes significatius al Medi Ambient.

Aconseguirem aquests objectius a través de:

  • Millora continua: Per millorar els nostres serveis ens esforçarem per perfeccionar els nostres serveis, a partir del coneixement dels errors comesos, i assignarem els recursos necessaris a la millora continua del sistema de gestió mediambiental.
  • Formació: A tot el personal, per implantar el nostre propi estil d’empresa, aconseguir la polivalència de tots i aplicar les últimes innovacions que aconselli la millora del servei, i fomentar la sensibilització, la comunicació i coneixement del temes mediambientals en els treballadors.
  • Integritat: Serem lleials i honrats amb els nostres clients, companys de treball i amb la comunitat a la que prestem els nostres serveis.
  • Legalitat : Complirem la legislació i la reglamentació mediambiental aplicable.
  • Prevenció: Implantarem les mesures necessàries per reduir la contaminació i els efectes mediambientals.
  • Cooperació: Involucrarem als nostres proveïdors en l’adopció de normes mediambientals i als nostres clients en la protecció del Medi Ambient.

  

La Propietat

14 de gener de 2024