Jornada de portes obertes al nou tanatori de Montmeló

Jornada de portes obertes al nou tanatori de Montmeló

30 de març de 2023 · Actualitat

Aquest dissabte 1 d’abril tindrà lloc una jornada de portes obertes del nou tanatori de Montmeló, situat al carrer Raiguer pròxim a la rotonda amb el mateix nom i adjacent al riu Congost.

Aquest dissabte 1 d’abril tindrà lloc una jornada de portes obertes del nou tanatori de Montmeló, situat al carrer Raiguer pròxim a la rotonda amb el mateix nom i adjacent al riu Congost. L’acte començarà a les 9.30 amb la presència de l'alcalde del municipi, Pere Rodríguez i amb Marc Fernández, director d’operacions de Truyols Serveis Funeraris, empresa responsable de la gestió del nou equipament. 

L’equipament té una superfície de 400m2 i està completament integrat en el seu entorn; per una banda amb el polígon industrial on es troba i per altra, amb el riu que té a tocar. A més a més, la construcció és de gran qualitat, tant pel que fa a la composició i distribució dels espais com als materials que s’han emprat. Tot això, seguint criteris d’arquitectura sostenible. 

Per aconseguir reduir la demanda energètica i apostar per l’eficiència, s’ha fet un plantejament d’una coberta enjardinada per guanyar inèrcia tèrmica en coberta, reduint els guanys de calor a l’estiu i les pèrdues a l’hivern. L’edifici està fortament aïllat, totes les obertures no orientades a nord tenen protecció solar i tots els espais compten amb ventilació natural creuada i il·luminació natural. D’altra banda, les instal·lacions compleixen amb els requisits per assolir una qualificació energètica tipus A i el compliment del DB HE del Codi Tècnic de l'Edificació així com el Decret 21/2006 d'eco eficiència. Tant pels tancament primaris de l’edifici, com pels revestiments interiors, s’han buscat solucions i materials que requereixin de poc manteniment, en quan al seu deteriorament.